estela.jpg (29856 bytes)

Filipinská
DUCHOVNÍ LÉČITELKA
A TERAPEUTKA

reverendka
ESTELA PALARIS ORBITOIndividuální terapie Estela Palaris Orbito (Litomyšl)

Estela Palaris Orbito / Individuální léčení / 10 - 15 min. dle potřeby / cena dospělí: 1000 Kč, děti 500 Kč
Po setkání bude probíhat individuální terapie. Informace a rezervace je možná na +420 774 947 219. Více informací o duchovní misi a termínech seminářů, osobních požehnání a léčení naleznete na www.barakacentrum.cz
Individuální terapie (Brno, Olomouc, Litomyšl)

Estela je nástrojem Boží vůle a léčí fyzické tělo, duši a ducha fyzickým dotekem a energií. Záleží na situaci, Boží vůli a stavu pacienta. Duch Svatý je schopen člověka plně uzdravit za předpokladu, že je člověk otevřen léčivým silám.

Na místě je možné zakoupit: požehnaný kokosový olej, léčivé a ochranné amulety z Filipín.

Doporučení pro účastníky:
Dostavte se 10 min před dohodnutým termínem. V daný den po léčení je doporučeno dodržovat dostatečný pitný režim, odpočinek a je doporučeno se nekoupat. Na setkáních mít vypnutý mobilní telefon. Doporučujeme Vám, aby jste si předem napsali na papírek to, co chcete v rámci léčení s paní Estelou léčit na těle, duši a duchu. Lísteček Vám bude přeložen do angličtiny. Tlumočení je zajištěno. Opakované léčení je možné nejdříve až po 30 min, následný den nebo jiný doporučený termín.

Těšíme se na setkání s Vámi.