Hlavou v oblacích, s nohama na zemi

http://martinzulak.cz/https://www.facebook.com/Martin-Zulak-MUDr-266961960465635/

V poslední době jsou psychické nároky na člověka stále vyšší, ze všech koutů slyšíme, jak máme objevit pravý cíl bytí, žít v hojnosti a v souladu s okolím atp., na druhé straně trpíme pod nároky pracovními, rodinnými, společenskými a v neposlední řadě i svými. Psychická rozladěnost nebo až problémy mohou vyústit v problémy tělesné. Ztráta koncentrace, roztěkanost, deprese, nespavost jsou problémy ovlivňující kvalitu života. Příčin nemocí je vícero, avšak některým můžeme zabránit správnou životosprávou. Povíme si něco o tom, jak se naučit kompenzovat škodlivé vlivy. Duševní hygiena je soubor opatření uvědoměle konaná pro upevnění odolnosti člověka. K tomu slouží nejen psychologické postupy ale i úprava životosprávy, vztahů, prostoru kolem nás. Např. přechod na syrovou stravu doprovázený údajným detoxem a zvýšení vibrací povede u predisponovaných jedinců ke zhoršení psychických a fyzických problémů. O koho se jedná a proč, to si povíme na přednášce. Kolik je na světě lidí, tolik je na světě názorů. Cílem medicíny v každé době bylo objektivně vyléčit nemocného. Používaly se různé léčebné postupy a prostředky, které vycházely z filosofického pojetí a možností dané doby. Člověk je součástí přírody, příroda Země a Země vesmíru. Jak nahoře, tak dole, jing a jang, čakry a další filosofické až metafyzické úvahy ukazují na celistvost toho všeho kolem nás a v nás.

 V dnešní době má spousta lidí webové stránky, kde píší své odborné názory. Jak říkává anonymní docent: „Odborník je člověk z jiného města“. Lidé raději věří někomu cizímu než sobě nebo svým bližním. Proto s radostí čtou různé knihy, články a poslouchají přednášky odborníků. Kolik je na světe lidí, tolik je na světě názorů. Cílem medicíny v každé době bylo objektivně vyléčit nemocného. Používaly různé léčebné postupy a prostředky, které vycházely z jejich filosofického pojetí a možností jejich doby. Člověk je součástí přírody, příroda Země a Země vesmíru. Stejně tak buňky jsou součástí tkání, orgánů až organismu. Makrokosmos a mikrokosmos. Z tohoto je logické a jasné, že všechny vztahy musí být v harmonii, aby se jedinec cítil spokojený a zdravý.

Chtěl bych na těchto stránkách osvětlovat názory západní i alternativní medicíny. Můžeme jich totiž číst spousty, ale jen některé z nich jsou objektivní pravdou (i když, co je pravda?…) . Část z tzv. alternativních postupů čerpá ze subjektivní zkušenosti terapeutů nebo lékařů, kteří v jejich metodu věří a svou vírou ovlivňují léčené. Aplikace takových zkušeností na nemocné, kteří nejsou v dosahu jejich vlivu, se může projevit jejich objektivní neúčinností. Přesto vyléčili některé nemocné. Stejně tak se na internetu a lidovou tvořivostí šíří zaručené tipy na zhubnutí, zbavení se rakoviny a další atraktivní senzace. Naštěstí v této desinformační záplavě nacházejí lidé svůj selský rozum a dokáží rozeznat, co je pro ně dobré a co ne.

Účast na festivalech

Astrovíkend Brno
neděle, 26.01.2020 od 13:30 do 15:00 - Klubovna 20
Vstupné: 120 Kč
Lidická 50, Brno-střed-Černá Pole
Brno (25.-26.01.)

Brno Lužánky

Lektor

Life-style poradce, filosof. Vystoupí na Astrovíkendu v Brně v neděli 26.ledna v 13.30 -15.00 s přednáškou na téma duševního zdraví – Hlavou v oblacích, s nohama na zemi. V poslední době jsou psychické nároky na člověka stále vyšší, ze všech koutů slyšíme, jak máme objevit pravý cíl bytí, žít v hojnosti a...