Rodina – základ života

Rodina je začiatok nášho života, je to jeho základ. V rodine, sa učíme svet poznávať a chápať. V rodine sa formujeme, získavame prvé obrazy spoločenského správania. S rodinou oslavujeme naše úspechy aj liečime naše boľačky. V rodine sa učíme, láske, úcte a správaniu, učíme sa riešeniu rôznych udalosti. Naši rodičia, naši súrodenci, naši blízky, to sme my v inej podobe.

Sme s toho istého materiálu, sme pokračovaním lásky dvoch ľudí. Sme si navzájom oporou aj podnetmi k rôznym nedorozumeniam a starostiam. Prostredníctvom rodiny si odovzdávame rôzne zvyky a rodinné tradície. Rodinou si zabezpečujeme rod, jej odovzdávame svoje poznatky o živote, svoje majetky. S rodinou sme na sklonku života, pri poslednej rozlúčke.

Ak sa máme rozprávať o zjednotení slovanských národov, musíme začať rodinou. Musíme vedieť, že sme deťmi, jednej veľkej rodiny. Každý z nás musí cítiť, že mať sa rád a byť spolu je pre nás všetkých výhodné. Ak bolo doteraz obdobie, kde bol dôležitý prejav jedinca, tak nastal čas keď jedinci sú vyhranenými, sebavedomými a hlavne dôstojnými zástupcami svojich rodín. Všetci musíme pochopiť, že je čas vrátiť sa domov.

Účast na festivalech

Astrovíkend Brno
sobota, 21.04.2018 od 11:15 do 12:00 - Klubovna 13
Vstupné: 30 Kč
Lidická 50, Brno
Brno (21.-22.04.)

Brno Lužánky

Astrovíkend Brno
sobota, 19.10.2019 od 09:15 do 10:15 - Klubovna 47 suterén
Vstupné zdarma v rámci vstupenky na festival
Lidická 50, Brno-střed-Černá Pole
Brno (19.-20.10.)

Brno Lužánky

Lektor

Nie je nič doležitejšie v živote človeka ako rodina. Tam všetko končí ale hlavne začíná. Otec, manžel, živiteľ rodiny. Zmyslel svojho života, vidí v rodine. Vo vyladenej, slovanskéj rodine, kde otec je opora a bezpečie, mama je starostlivosť, pochopenie a...