Cesta k předkům – Ty nemáš strach, to on má tebe.

Seznámím a provedu vás cestou acolmiztli – filosofické učení Acolmiztli Nezahualcoytla, básníka, filosofa, mystika a vládce 1402-1472, Mexiko.

Přednáška – klasická i interaktivní  Jedná se o deset základních bodů  k pochopení a řešení událostí či jejich předcházení.

 Při zahájení si účastníci vezmou ze stolku papírek, napíšou nebo nakreslí sobě srozumitelně :

  1. TŘI SVÉ NEJVZÁCNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ HODNOTY
  2. JMÉNO VÁŽENÉHO A MILOVANÉHO PŘEDKA

Vyzvednou si i text mantry. Pokud si jej nedonesou opsaný z internetu. Je připraven pro ty, kteří přijdou do styku s klasickým nahuatlem poprvé. Znalejší by se měli přizpůsobit je to v tekpillatolli Texcocotl (cca do 1475)

A na dobu ceremonie vypnout zvonění. Fotit a natáčet lze. Vyzvednou si svíčku a spolu s lístkem je zatím ponechají u sebe. Kdo myslí, že by se na něj nedostalo, přinese si vlastní čajovou svíčku. Kdo chce uctít předky a Nekonečno vůní, přinese si svoji vonnou svíčku.

Účastníci budou uvítáni a požádám nejvyšší autority o ochranu čistoty rituálu a uvítám je mezi námi.

Poté se budou vzájemně zdravit účastníci.

Položí ruku na srdce svých přátel nebo jinych účastníků -vymění si svou duchovní sílu a zmnoží ji.

I kdybyste pochybovali, zdaří se to. Není to v nás, nýbrž v podstatě rituálu.

Pokud byste se chtěli účastníci více zapojit, můžete bubnovat, tleskat, dupat a samozřejmě zpívat se mnou.

PRŮBĚH :

zazpíváme si :

IPAL NEMOUANI NOJOLA TOTAJCIN

TLASOKAMAJTI TONANCIN

UEJ TONANCIN TONANCIN 

UEJ TONANCIN TONANCIN(každý verš 2x a celé 2x)

Promluvím k předkům přítomných a k autoritám – duchovnímu Mistrovi rituálu, Veliké Matce a Dárci bytí.

Společně požádáme o požehnání přítomným, o obnovení vazeb, o ozdravění přírody,vztahů a energií.

Požádáme i o mír a dobrou vůli mezi lidmi a zazpíváme si.

Je to modlitba všech žen a všech mužů vašeho rodu , postavení či majetku. VŠECH LIDÍ.  A dobře vychovaný malý Azték se ji učil již s prvními slovy.

Kdo se odváží klečet, může, je to intuitivní.

Navážeme konstruktivní chrámovou meditací.

Kromě Cihuamiztli ji nikdo nepoužívá, je vázána na její osobu a filosofii acolmiztli tak, jak to určil i zakladatel tohoto rituálu okolo roku 1426 našeho letopočtu.

Budou se zapalovat světla v srdcích podle zásad meditace válečníka míru na cestě jaguáří tlapky.

Jemně, avšak důsledně.

Jde o rozjímání na dané téma, rozvinutí individuálního vnitřního příběhu podle zadání.

Každý se ponoří do sebe tak, jak mu to vyhovuje v rámci možností. Pomůcek netreba. Acolmiztli filosof se může věnovat čemukoli kdekoli. Je doma tam, kde stojí jeho srdce. Může se tedy i  pohybovat v prostoru, kde se nachází mezi ostatními.

Příběh je veden rytmem, který udává můj bubínek.

Jde o sjednocení sebe sama bez vyprazdňování hlavy. Vede to k bleskovým přechodům mezi rozhraními vědomí.

V příběhu budou jen jednoduchá omezení omezení. Proto to bude stát jen mimořádné osobní úsilí.

Nakonec vyberu zenu a muže, kteří sdělí tento svůj příběh a zdůvodní jej.

Zase si zazpívali abychom dodali silu Zemi. Nyní lze zpěv i procítit gesty.

Přikročíme k očistě za účastisti předků a autorit.

Účastníci přistoupí po jednom k místu, kde položí  svůj papírek a na něj zapálenou svíčku.

Po ukončení zazpíváme času a prostoru a odevzdáme mu svoji sílu. Za chvíli nám bude vracena. A některým i podstatně víc.

Přijde nejen  požehnání shůry. Budeme si žehnat vzájemně ! Budeme žehnat hodnotám v srdcích i  autoritám rituálu. Požehnáme i klidu, síle a odpočinku předků.

A když budou předkové zlobit, tak jim vyčiním a povedu je k laskavosti vůči i zlobivým potomkům.

Svíčky budou přeneseny na bezpečné místo k dohoření (posléze zlikviduji)

Své papírky účastníci přetrhnou a spálí na určeném místě, aby svými hodnotami posílili prostor a čas.

A ještě jedna modlitba za trvání našich potomků…..

a jako dík autoritám, ja dozpívám ještě jednu sloku a…

……máme hotovo.

S úctou     Helena Vaculíková – Cihuamiztli

Účast na festivalech

Astrovíkend Brno
neděle, 26.01.2020 od 16:15 do 17:00 - Klubovna 20
Vstupné: 80 Kč
Lidická 50, Brno-střed-Černá Pole
Brno (25.-26.01.)

Brno Lužánky

Astrovíkend Olomouc
Sokolská 7, Olomouc
Olomouc (03.-04.10.)
Astrovíkend Brno
Lidická 50, Brno-střed-Černá Pole
Brno (11.-12.09.)

Brno Lužánky

Lektor

Cihuamiztli (vlastním jménem Helena Vaculíková, řečená též Bobo) je občanským povoláním výtvarnice, čarodějnice a šamanka. Praktikuje od nejútlejšího věku. Duchovní jméno  této staré čarodějnice- znamená v nahuatlu Paní Puma, přeneseně též Paní Jaguárů. Nositelka cti válečníků a moudrosti filosofů. Cihuamiztli...