Fraktální uspořádání Teoversa a podstata frekvence vibrací vědomí

Pro pochopení myšlenky fraktálního uspořádání je vhodné si představit Teoversum jako ohromné jednotné Vědomí, které se skládá z ohromného (z našeho pohledu nekonečného) množství relativně autonomních vědomí, jež dohromady vytvářejí strukturu, která se dá popsat jako fraktálně uspořádaná.

Každé z těchto vědomí má vlastnosti, které jsou zároveň charakteristické i pro větší celky, kterých je součástí a rovněž i pro celé Teoversum.

Lze si představit, že kromě fragmentace Teoversa existuje i defragmentace Teoversa. Fragmentace a defragmentace se plynule střídají a dá se to přirovnat rovněž k pulzaci z neprojeveného do projeveného a zpět. Touto formou pulzace procházejí vědomí všech forem a úrovní. Různým formám a úrovním odpovídají i různé frekvence této pulzace, což významově odpovídá běžně známé a používané frekvenci vibrací vědomí.

Účast na festivalech

Astrovíkend Praha
neděle, 07.10.2018 od 11:15 do 12:45 - Sál 1
Vstupné: 80 Kč
Výstaviště, Praha 7
Praha (06.-07.10.)

Praha Výstaviště Holešovice - Křižíkova fontána

Lektor

Fraktální uspořádání Teoversa a podstata frekvence vibrací vědomí. Pro pochopení myšlenky fraktálního uspořádání je vhodné si představit Teoversum jako ohromné jednotné Vědomí, které se skládá z ohromného (z našeho pohledu nekonečného) množství relativně autonomních vědomí, jež dohromady vytvářejí strukturu, která...