Kniha Labyrint světa a ráj srdce

Labyrint světa – ilustrace

Na těchto stránkách si můžete přečíst český a anglický text knihy Labyrint světa a ráj srdce, v prvním vydání z roku 1631 s názvem „Labyrint světa a lusthauz srdce“. Je jedním z vrcholných děl české literatury, které napsal Jan Amos Komenský česky (místo tehdy v knihách obvyklého jazyka německého či latinského) při svém čtyřletém pobytu v Brandýse nad Orlicí, kde žil pod ochranou Karla St. z Žerotína, kterému svůj spis i věnoval. Labyrint světa k nám dodnes promlouvá barvitým popisem lidského pachtění, pošetilosti, líčením života a životních zkušeností.

Obsah stránek je založen na původním textu ze zaniklých webových stránek projektu Labyrint z let 1998–2003, který byl nyní částečně zrevidován podle vydání knihy z roků 18091862 a 1892. Bylo též přihlédnuto k revidovanému textu Jamese Naughtona z let 2004–2005.

Účast na festivalech

Astrovíkend Zámek Litomyšl
sobota, 09.04.2022 od 09:00 do 09:45 - Knihovna
Vstupné: 50 Kč
Jiráskova 93, Záhradí, Litomyšl
Zámek Litomyšl (09.-10.04.)

Zámek Litomyšl

Lektor

Labyrint světa – ilustrace
Sdílení myšlenek Jana Ámose Komenského, prodej materiálů. Kniha Labyrint světa a ráj srdce. Na těchto stránkách si můžete přečíst český a anglický text knihy Labyrint světa a ráj srdce, v prvním vydání z roku 1631 s názvem „Labyrint světa a lusthauz srdce“. Je jedním z vrcholných děl české literatury, které...