Největší nepřítel je ve tvé hlavě (Acolmiztli)

Nebude to obvyklé sdělování duchovních rádců, třeba na téma onemocnění či neúspěchu které “máme jen v hlavě“. Protože žádné vnější okolnosti “v hlavě“ nejsou. Jsou mimo nás, jakkoliv nám chřipka láme kostí a přede dveřmi stojí kontrola z berňáku.

V našich hlavách jsou myšlenky. A ty ovlivňují toliko naše činy a cestu od vnějších problémů k řešení.

V našich hlavách jsme toliko my samotní. A pro mnohé je toto důvodem stavbu a hrůzy, která jim bere jakoukoli stopu síly a schopnosti čelit těžkostem.

CIHUAMIZTLI pomůže pochopit, že být jednou z autorit Univerza nespočívá v duchovní velikosti vůči Nekonečnu. I malé  dobré myšlenky mohou pomoci ucpat díry, jimiž uniká síla Univerza. Není třeba zdokonalovat dokonalé. Nekonečno už si to samo přebere… A člověk je jednou ze tří autorit. Spolu s Dárcem bytí a Velikou Matkou. K tomu není třeba spektakulární pokory, kterou žádá jakýkoli duchovní vůdce.

Nepřítel v hlavě rád zbavuje člověka vědomí sebe jako hodného úcty a především ho zbavuje sebeúcty.

Probereme především to, že naše síla nepramení z možností těla, protože vychází z nezlomné vůle sebe samých. Neboť slovo JÁ znamená, že existujeme. Jakkoli síla člověka není dílem jeho těla. Je dílem nezlomné myšlenky.

NECHCI, ABYSTE MYSLELI JAKO JÁ. CHCI JEN ABYSTE MYSLELI.

POTOM NEBUDETE MÍT STRACH. A ON UŽ NIKDY NEBUDE MÍT VÁS.

RITUÁL KE TŘEM MOCNOSTEM UNIVERZA bude tentokrát zaměřen na poděkování. Slova budou sice stejná jako jindy, opět se spojíme s předky, které budeme prosit, aby byli  svědky a přímluvci našich přání. Děkovat může každý za co chce. A společně poděkujeme za to, že jsme se v nedávné situaci vzájemně… jakž takž snášeli. To je více, než v co mohl od nás očekávat i Dárce bytí.

(také se dozvíme něco o odpuštění sobě…)

Účast na festivalech

Astrovíkend Olomouc
neděle, 04.10.2020 od 14:45 do 15:45 - Klubovna 1
Vstupné: 50 Kč
Sokolská 7, Olomouc
Olomouc (03.-04.10.)
Astrovíkend Zámek Litomyšl
Jiráskova 93, Záhradí, Litomyšl
Zámek Litomyšl (24.-25.07.)

Zámek Litomyšl

Lektor

Cihuamiztli (vlastním jménem Helena Vaculíková, řečená též Bobo) je občanským povoláním výtvarnice, čarodějnice a šamanka. Praktikuje od nejútlejšího věku. Duchovní jméno  této staré čarodějnice- znamená v nahuatlu Paní Puma, přeneseně též Paní Jaguárů. Nositelka cti válečníků a moudrosti filosofů. Cihuamiztli...