Rituál tří mocností universa

Cesta k předkům

Při zahájení si účastníci vezmou ze stolku papírek, napíšou nebo nakreslí sobě srozumitelně:

  1. TŘI SVÉ NEJVZÁCNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ HODNOTY
  2. JMÉNO VÁŽENÉHO A MILOVANÉHO PŘEDKA

Vyzvednou si i text mantry. Pokud si jej nedonesou opsaný z internetu. Je připraven pro ty, kteří přijdou do styku s klasickým nahuatlem poprvé. Znalejší by se.měli přizpůsobit je to v tekpillatolli Texcocotl (cca do 1475)

A na dobu ceremonie vypnout zvonění. Fotit a natáčet lze. Vyzvednou si svíčku a spolu s lístkem je zatím ponechají u sebe. Kdo myslí,ze by se na něj nedostalo, přinese si vlastní čajovou svíčku. Kdo chce uctít předky a Nekonečno vůní, přinese si svoji vonnou svíčku.

 

Účastníci budou uvítáni a požádám nejvyšší autority o ochranu čistoty rituálu a uvítám je mezi námi.

Poté se budou vzájemně zdravit účastníci.

Položí ruku na srdce svých přátel nebo jinych účastníků -vymění si svou duchovní sílu a zmnoží ji.

I kdybyste pochybovali, zdaří se to. Není to v nás, nýbrž v podstatě rituálu.

Pokud byste se chtěli více zapojit, možete bubnovat. Mohou tleskat, dupat a samozřejmě zpívat se mnou. To se naučí za dvě minuty.

PRŮBĚH :

zazpíváme si :

IPAL NEMOUANI NOJOLA TOTAJCIN
TLASOKAMAJTI TONANCIN

UEJ TONANCIN TONANCIN
UEJ TONANCIN TONANCIN

(každý verš 2x a celé 2x)

 

Promluvím k předkům přítomných a k autoritám – duchovnímu Mistrovi rituálu, Veliké Matce a Dárci bytí.

 

Společně požádáme o požehnání přítomným, o obnovení vazeb, o ozdravění přírody,vztahů a energií.

Požádáme i o mír a dobrou vůli mezi lidmi a zazpíváme si.

Je to modlitba všech žen a všech mužů vseho rodu , postavení ci majetku. VŠECH LIDÍ.  A dobře vychovaný malý Azték se ji učil již s prvními slovy.

Ostatnim to taky neublíží.

Kdo se odváží klečet, může, je to intuitivní.

 

Navážeme konstruktivní chrámovou meditací.

Kromě Cihuamiztli ji nikdo nepoužívá, je vázána na její osobu a filosofii acolmiztli tak, jak to určil i zakladatel tohoto rituálu okolo roku 1426 našeho letopočtu.

 

Budou se zapalovat světla v srdcích podle zásad meditace válečníka míru na cestě jaguáří tlapky.

Jemně, avšak důsledně.

Jde o rozjímání na dané téma, rozvinutí individuálniho vnitřního příběhu podle zadání.

Každý se ponoří do sebe tak, jak mu to vyhovuje v rámci možností. Pomůcek netreba. Acolmiztli filosof se může věnovat čemukoli kdekoli. Je doma tam, kde stojí jeho srdce. Může se tedy i  pohybovat v prostoru, kde se nachází mezi ostatními.

Příběh je veden rytmem, který udává můj bubínek.

Jde o sjednocení sebe sama bez vyprazdňování hlavy. Vede to k bleskovým přechodům mezi rozhraními vědomí.

 

V příběhu budou jen jednoduchá omezení omezení. Proto to bude stát jen mimořádné osobní úsilí.

Nakonec vyberu zenu a muže, kteří sdělí tento svůj příběh a zdůvodní jej.

 

Zase si zazpívali abychom dodali silu Zemi. Nyní lze zpev i procítit gesty.

 

Přikročíme k očistě za ucesti předků a autorit.

Účastníci přistoupí po jednom k místu, kde položí  svůj papírek a na něj zapálenou svíčku.

 

Po ukončení zazpíváme času a prostoru a odevzdáme mu svoji sílu. Za chvíli nám bude vracena. A některým i podstatně víc.

 

Přijde nejen  požehnání shůry. Budeme si žehnat vzájemně ! Budeme žehnat hodnotám v srdcích i  autoritám rituálu. Požehnáme i klidu, síle a odpočinku předků.

A když budou předkové zlobit, tak jim vyčiním a povedu je k laskavosti vůči i zlobivým potomkům.

 

Kdyz budou laskaví, děkujeme jim.

Svíčky budou přeneseny na bezpečné misto k dohoření (posléze zlikviduji)

Své papírky účastníci pretrhnou a spálí na určeném místě, aby svými hodnotami posílili prostor a čas.

 

A ještě jedna modlitba za trvání našich potomků…..

a jako dík autoritám, ja dozpívám ještě jednu sloku a…

……máme hotovo.

S úctou
Helena Vaculíková – Cihuamiztli

Účast na festivalech

Astrovíkend Olomouc
neděle, 07.04.2019 od 11:45 do 12:30
Vstupné: 50 Kč
Horní náměstí 5, Olomouc
Olomouc (06.-07.04.)
Astrovíkend Zámek Litomyšl
sobota, 13.04.2019 od 09:00 do 09:45 - Sál 2
Vstupné: 50 Kč
Jiráskova 93, Záhradí, Litomyšl
Zámek Litomyšl (13.-14.04.)

Zámek Litomyšl

Astrovíkend Brno
sobota, 27.04.2019 od 17:00 do 18:00 - Klubovna 8
Vstupné: 120 Kč
Lidická 50, Brno-střed-Černá Pole
Brno (27.-28.04.)

Brno Lužánky

Astrovíkend Olomouc
neděle, 13.10.2019 od 16:05 do 17:00 - Sloupový sál
Vstupné: 80 Kč
Sokolská 7, Olomouc
Olomouc (12.-13.10.)
Astrovíkend Brno
neděle, 20.10.2019 od 16:00 do 17:00 - Klubovna 8
Vstupné: 80 Kč
Lidická 50, Brno-střed-Černá Pole
Brno (19.-20.10.)

Brno Lužánky

Astrovíkend Zámek Litomyšl
neděle, 03.11.2019 od 16:15 do 17:00 - Sál 1
Vstupné: 75 Kč
Jiráskova 93, Záhradí, Litomyšl
Zámek Litomyšl (02.-03.11.)

Zámek Litomyšl

Lektor

Cihuamiztli (vlastním jménem Helena Vaculíková, řečená též Bobo) je občanským povoláním výtvarnice, čarodějnice a šamanka. Praktikuje od nejútlejšího věku. Duchovní jméno  této staré čarodějnice- znamená v nahuatlu Paní Puma, přeneseně též Paní Jaguárů. Nositelka cti válečníků a moudrosti filosofů. Cihuamiztli...