Šamanský rituál podle celosvětového šamanského dědictví

Tom Sychra – Centrum Druid

V rámci Astrovíkendu provedu autentický šamanský rituál, který bude respektovat naše místní tradice a čas ve kterém bude proveden, ale i obecné zákonitosti obřadní magie. Začnu bubnovou meditací, kde nejprve očistím přítomné chrastítkem a uvedu je bubnem z jelení kůže do patřičného stavu duchovního naladění.

1. Následovat bude klasický rituál uvítání čtyř světových živlů a povoláním a invokací příslušného božstva podle doby, kdy bude obřad probíhat. Vyslovím druidskou modlitbu a požádám božstvo o její splnění a provedu úlitbu. Ústřední božstvo propustím, propustím i ochranu božstva světových stran u ukončím hlavní rituál. To většinou může trvat cca 15 až 20 minut. Před a po rituálu možné vyzvu diváky, aby si na oltář, kolem kterého se vše odehrává, položili své osobní amulety k načerpání magické síly pro následující období. Po rituálu je možné chvíli povídat jak o proběhlém obřadu a případně ho doplnit o specifika keltského přístupu a druidské tradice.

2. Druhá půlka bude věnována Časovému kolu roku a zvláštnostem a pravidlům života našich předků. Tady bych se na této části podílel s kolegyní Magdou Floriánovou, která se postupně stává Druseidou a je skvělou bylinářkou a poradkyní pro tradiční výživu. Na to máme velký ubrus s kolem roku, na kterém pomocí přírodních atributů vysvětlujeme zákonitosti a pravidla výživy našich předků, kteří opravdu žili v souladu s přírodou.

3. Obřad a povídání bychom doplnili nabídkou obřadní keramiky a kuřidel pro domácí obřady a nabídkou osobních ochranných amuletů, kyvadel a prstenů. Vše inspirované Kelty. Já také dělám krátké věštby s využitím tarotu keltských draků.

Byl jsem před časem přizván k účasti na setkání světových šamanských stařešinů. Byla to pro mě velká čest. Rituály jednotlivých národů jsou velmi podobné a liší se jen povolanými božstvy. Podobné je i užití jednotlivých atributů.

Ing. Tomáš Sychra je původem klinický inženýr s nástavbovým postgraduálním studiem lékařské biokybernetiky zakončené lékařskou specializační atestací. Absolvoval ale také vzdělání v oboru etnografie a tance. Vedle své praxe ve zdravotnictví se věnuje po celou profesní kariéru i tradiční čínské medicíně a akupunktuře a získal v ní kredit České lékařské akupunkturní společnosti JEP. Je ovšem i žákem anglické šamanky Caittlin Mathews, která vedla jeho šamanské studium a je jeho guru a provedla jeho duchovní zasvěcení. Jeho duchovní jméno je Boi Ec. Je první a jediný terapeut ve světě, který vedle lidské diagnostiky EAV aplikuje toto vyšetření i u zvířat a to zejména u koní. Modifikace  této metody se jmenuje EAD neboli  elektroakupunkturní diagnostika. Vzhledem k tomu, že absolvoval jak odborné vzdělání technického směru a umělecké vzdělání etnografie a tance a vše je završeno studiem magie a šamanizmu a má šamanské zasvěcení, může být nazýván DRUIDEM.

Magdalena Floriánová je specialistkou na bytový interiér a absolvovala studium architektury na Pražské umělecko-průmyslové škole. Je skvělá bylinářka a věnuje je především užitím bylin s ohledem na roční období kola roku a sluneční a lunární cykly. Oborem jejího zájmu je ale pěstování bylin a tvorba a skladba zahrad. Pracuje jako odborný poradce Centra DRUID.

Účast na festivalech

Astrovíkend Zámek Litomyšl
neděle, 10.04.2022 od 11:30 do 12:30 - Kongresový sál
Vstupné: 80 Kč
Jiráskova 93, Záhradí, Litomyšl
Zámek Litomyšl (09.-10.04.)

Zámek Litomyšl

Astrovíkend Brno
sobota, 23.04.2022 od 13:30 do 15:00 - Divadelní sál Ornis
Vstupné: 120 Kč
neděle, 24.04.2022 od 11:30 do 13:00 - Divadelní sál Ornis
Vstupné: 120 Kč
Lidická 50, Brno-střed-Černá Pole
Brno (23.-24.04.)

Brno Lužánky

Lektor

Tom Sychra – Centrum Druid
Šamanský rituál podle celosvětového šamanského dědictví. V rámci Atrovíkendu provedu autentický šamanský rituál, který bude respektovat naše místní tradice a čas ve kterém bude proveden, ale i obecné zákonitosti obřadní magie. Začnu bubnovou meditací, kde nejprve očistím přítomné chrastítkem a...