Sebeláska jako odrazový můstek ke šťastnému a spokojenému partnerství

Účastníci přednášky získají – odnesou si s sebou na listu, který si na základě mých instrukcí vyplní, cenné informace o sobě.

Účast na festivalech

Lektor

Účastníci přednášky získají – odnesou si s sebou na listu, který si na základě mých instrukcí vyplní, cenné informace o sobě...