Staroslovanský světonázor a jeho odraz v dnešní řeči

Jazyk je jedním ze základních atributů formování mozku při narození dítěte. Jestliže vymažete z jazyka slovo, které určuje nějaký pojem (jev), tak tento jev pro tuto a další generaci přestane existovat. Kdo dnes chápe, že slovo ISTINA znamená absolutní PRAVDA nikoli velikost úvěru (jistina). A PRAV-DA pochází ze slova PRAV – nejvyššího světa, sPRAVedlivého, oPRAVdového…

Naštěstí naší dávní moudří předkové ukryly toto vědění do jazyka slovanských národů, především do pořekadel, písní a tradic. Proto znovu můžeme nahlédnout do našeho původního světonázoru a mravních zásad našich předků

Účast na festivalech

Astrovíkend Brno
sobota, 21.04.2018 od 16:15 do 17:00 - Klubovna 13
Vstupné: 30 Kč
Lidická 50, Brno
Brno (21.-22.04.)

Brno Lužánky

Astrovíkend Brno
sobota, 19.10.2019 od 10:20 do 11:20 - Klubovna 47 suterén
Vstupné zdarma v rámci vstupenky na festival
Lidická 50, Brno-střed-Černá Pole
Brno (19.-20.10.)

Brno Lužánky

Lektor

Slovanská kultura – prodejní nabídka Ing. Zdeněk Říha je absolventem UNIVERSITY PARDUBICE fakulty chemickotechnologické. Je spoluzakladatelem a hlavním přispěvatelem webu www.slovanskakultura.cz. Slovanstvím se zabývá více jak 5 let. Jeho vášní je historie, specializuje se na vyvracení historických nepravd a konstruktů,...