Ing. Michaela Drábková, Ph.D.

Kouč pro komunikaci (nejen) se psy.

Jmenuji se Michaela a jsem Koučem pro komunikaci se psy. Pomáhám člověku s jeho návratem k přirozenému bytí v kráse a jedinečnosti, která mu je na tomto světě dána. Jsem koučem pro komunikaci se psy, protože nemá tvář nás vnímá beze slov. Pejska při svých setkáních používáme jako zpětnou vazbu k tomu co člověk ve svém bytí upraví a stává se tak čitelnějším pro okolí. Pomocí této zpětné vazyb se dějou změny velmi rychle. Spoustu klientů mi také říká, že je možné to co sdílím použít i pro vztah dvou lidí, matky a dítě, kolegy v práci atd.

Jednoduše řečeno provádím lidi do jejich vnitřní jednoty, protože pracujeme s myšlenkami, emocemi a fyzickou stránkou.
Stáváme se tak přirozenými vůdci, kterým pes lépe rozumí.
Pokud člověk nedokáže vědomě uchopit nějaké věci nahromaděné bloky (a spousta jich nemusí být vědomě uchopitelná), tak spolu pracujeme i na pročitění vnitřního světa člověka. Tímto procesem se rozejde na další cestu ve větším klidu a vědomí, co v jakých situacích a jak dělat. Člověk tak projde skoto komplexní očistou a dostane se blíže své jedinečnosti a bytí samým sebou. Více o mě na www.cloudless-life.com

Vše co dělám jsou vychází z mých životních zkušeností a je to podpořeno tím, co jsem dostala do „vínku“. Mé poslání je pomáhat pejskům se s námi-lidmi mít dobře. To se uděje tím, že se lidé vrátí ke své přirozenosti, začnou být samými sebou a budou žít vědomě. To pomáhá člověku také mezilidské komunikaci, protože cokoliv si se mnou člověk projde, to již umí a dokáže své zkušenosti ze společného setkání použít také pro své šťastnější bytí.

Ing. Michaela Drábková, Ph.D.

Kouč pro komunikaci se psy www.cloudless-life.com Jmenuji se Michaela a jsem Koučem pro komunikaci se psy. Pomáhám člověku s jeho návratem k přirozenému bytí v kráse a jedinečnosti,která mu je na tomto světě dána. Pejska při svých setkáních používáme jako...
Číst více

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: