Jana Kateřina Kastnerová

ENERGETICKÉ A TERAPEUTICKÉ OBRAZY – autorská tvorba energetických obrazů, tvorba pro děti – Jana Kateřina Kastnerová

Používám tyto techniky: andělská terapie, arteterapie, automatická kresba , duchovní terapie, etikoterapie, harmonizace čaker, meditace

OBRAZ A SLOVO vnímám jako jednu z báječných ALTERNATIVNÍCH možností TERAPIE /podobně jako meditaci, bylinné čaje, masáže, homeopatii …… /. OBRAZ může být přirozenou cestou k vnitřnímu klidu, nalezení středu, podporou pozitivního pohledu na svět, celkové vitality a životodárnosti.

PODSTATOU mé tvorby je blahodárné spojení OBRAZU A SLOVA, PŘIROZENOST, barevné kompozice vycházející z ČISTÝCH, nemíchaných barev a jednoduchých SYMBOLŮ s výrazným energetickým potenciálem /andělé, spirály, trojúhelníky, kruhy,…../

Vycházím z teoretických i prakticky „sebe-zkušenostně“ ověřených poznatků „nauky o barvách“ a průzkumů současné psychologie /světlo a barvy jsou neoddělitelně spojeny s naším životem, barví, obarvují, zabarvují, dobarvují, odbarvují naši životní sílu a energii, duševní rozpoložení a nálady …… každá barva má svůj specifický charakter, vibraci a nezměrný potenciál působnosti na náš organismus a imunitu – pozitivní i negativní,……. je-li v našich buňkách, myšlenkách přítomno SVĚTLO, pak má ozdravný, hojivý a regenerační účinek, chybí-li, jsme povětšinou v tělesné i duševní indispozici/.

Nedílnou součástí mých obrazů jsou pozitivně motivační TEXTY, jejichž záměrem je rozvinutí a podpora Sebe-Úcty, Vnitřní Síly a Harmonie, Lásky-Plnosti, Osobního Naplnění, Pochopení celistvého JÁ /tělo, duše – kdo jsem, co chci, kam směřuji, jak to uskutečním, …….. /, potlačení strachu a obav, zahájení Sebe-Ozdravného procesu.

Velmi ráda pracuji a během „barevných“ meditací, učím své klienty používat VIZUALIZACI, která je naší úžasnou a přirozenou součástí. Pečlivý důraz kladu i na úvahu o SLOVECH /jejich základu/ a MYŠLENKÁCH neb jejich „nastavení“ má výrazný vliv na naše prožitky a situace, s kterými se v životě setkáváme /opakovaně či jednorázově/.

Závěrem chci „PŘIPOMENOUT“ za sebe i pro Vás, že COKOLIV děláte s LÁSKOU, ZÁPALEM A RADOSTÍ je ve své podstatě LÉČIVÉ, proto za jakýmkoliv uzdravením /těla, duše, srdíčka,……/ nehledejte nic nad-přirozeného, neboť LÁSKA JE VŠELÉK, který UZDRAVUJE, OČIŠŤUJE A ODPOUŠTÍ.

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: