Luboš Kirman

KVANTOVÁ REGRESE

REGRESE DO MINULÝCH ŽIVOTŮ S KOMUNIKACÍ S BYTOSTMI S VESMÍRU

příčina každé nemoci nebo problému.SS pomocí regrese do minulých životů vám bude vysvětlena příčina každé nemoci či problému.

S pomocí regrese do minulých životů vám bude vysvětlena příčina každé nemoci či problému.

Kvantová regrese do minulých životů je velmi účinná metoda která napomáhá pochopit proč se nám v současném životě dějí některé těžkosti a my si nedokážeme uvědomit příčiny těchto situací.Technika kvantové regrese k objasnění příčin našich současných problémů používá komunikaci s naším vyšším vědomím.Naše vyšší vědomí je totiž schopno ukázat nám přesně ty situace z minulosti, které jsou paralerou našich současných potíží. Naše vyšší vědomí je totiž neustále s námi skrze všechny inkarnace. Ví o nás naprosto všechno. Nejlépe ví co je pro nás dobré a co nikoli. Ví co je nejlepší pro nasi duši  a co je nejlepší pro naše tělo. S pomocí regrese do minulých životů vám bude vysvětlena příčina každé nemoci nebo problému.

Terapie pomocí kvantové regrese se skládá ze dvou částí.

V první části nás vyšší vědomí provede nejdůležitějšími situacemi v současném nebo v minulých životech.

 Tyto sekvence minulých životů nám názorně ukazují, kde i v současnosti děláme stále se opakující chyby. Uvědoměním si těchto skutečností dochází k pochopení i našich nynějších vzorců chování a myšlení.Bez pochopení totiž nemůžeme v našem současném životě cokoli změnit. Aby došlo k dokonalému pochopení toho, proč nám byly ukázány právě ty nejdůležitější minulé životy, je možné se na každý prošlý život zeptat vyššího vědomí přímo. A vyšší vědomí odpoví jaký byl účel ukázání nám právě tohoto života.Vysvětlí přesně ty důvody, které jsou pro nás důležité, abychom si uvědomili souvislosti ovlivňující náš současný život.

V druhé části dochází k přímé komunikaci s vyšším já formou pokládání otázek a odpovědí.

Tato regrese do minulých životů s komunikací s bytostmi s vesmíru využívá přímé napojení na zdroj. Vyšší já využívá váš veškerý potenciál k tomu aby terapeut mohl s těmito bytostmi světla a lásky komunikovat a  formulovat  pro něj otázky tak aby byly co nejlépe zodpovězeny. Využívá k tomu vaše tělo skrze které promlouvá. Vě vetšině případů je součástí vyššího vědomí několik bytostí a z toho důvodu odpovídá skrze vás v množném čísle. Vašeho vyššího já je možné se zeptat naprosto na cokoli. Lze pokládat otázky týkající se přímo vás a vašeho současného života.Otázky týkající se vzahů, kariéry, financí nebo zdraví.Ptát se lze i na věci univerzálního charakteru. Na duchovní podstatu člověka,na to, na jakých principech funguje vesmír, proč se ve světě dějí věci tak jak se dějí, na historii a na spoustu dalších témat která mohou ozřejmit veškeré souvislosti vedoucí k pochopení.

Regresní terapie s přímou komunikací s duchovními průvodci

www.kvantovaregrese.cz         

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: