Marin Dobrev

Jmenuji se Marin Dobrev, jsem vystudovaný kunhistorik a dlouholetý památkář. Věnuji se dlouhodobě chiromantii (výklad z ruky).

O Chiromantrii říká: je to věda jako každá jiná a vyžaduje důkladné a dlouholeté studium. Asi 35 let mi trvalo, než jsme začal mít jistotu a pochopil, jak to v dlaních chodí. Než jsem poznal, jak se dostávají osudy do dlaní, což se nikde nedá vyčíst ani nastudovat. Začal jsem si skládat mozaiku a tím se posouval k poznání funkčnosti vepsané v našich dlaních.Co v dlaních nevidím to nevyslovuji a nedělám fatalní závěry. Dobře vím že záleží na každé maličkosti. Nikdy totiž nemůžeme tušit jak se věci vyvinou, a krátká čára života rozhodně neznamená , že je naše pouť u konce.

Chiromancie se praktikovala už ve staré Číně, Indii a Egyptě, a už v 15. století vyšla o tomto umění kniha. Ve středověku měla chiromantrie (palmistrie) odhalit čarodějnice. Později sice katolická církev čtení z ruky zakázala, ale v 17. století se už zase palmistrie provozovala a dokonce byla vyučována na některých německých univerzitách.

Největší význam byl vždy přikládán uspořádání hlavních rýh na dlani. Základní rýhy jsou vytvořeny na každé lidské dlani a dostaly i svá oficiální vědecká, latinská jména. V chiromantrii se označují jako rýha života, hlavy a srdce. První má naznačovat vitalitu člověka, druhá jeho intelektuální kapacitu a třetí jeho povahu a emotivitu. Ohodnocení těchto základních kvalit se provádí podle délky, hloubky, umístění rýh i podle přítomnosti dalších, vedlejších rýh.

Podobně jako jiné typy věštění, jako je astrologie nebo numerologie, tarot nebo kartářství, ani chiromantrie není podložena žádným vědeckým důkazem, je to čirá magie, esoterika. Nic jiného než to, jakou fyzickou prací a s jakými chemickými látkami se osoba setkává, výjimečně jakou chorobou trpí, nelze pomocí palmistrie zjistit. Zdání věrohodnosti dociluje chiromant autoritativním vystupováním, svým charismatem a pověstí, a hlavně tzv. chladným čtení.To je způsob, kterým astrologové, iluzionisté, jasnovidci, léčitelé, apod. přesvědčují klienta, že znají vše o jeho osobnosti a problémech. Jde o souhrn více technik, jejichž příkladem jsou vhodně pokládané otázky, analýza mluveného projevu, čtení řeči těla, posuzování vzhledu klienta atd. Pomocí nichž dokáže pro jasnovidec, či vykladač  vzbudit u svého protějšku dojem, že o něm ví více, než je ve skutečnosti pravda. Na jeho úspěchu se podílejí také různé psychologické fenomény.

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: