Milada Rákosníková

TERAPEUTKA profesní zaměření na poradenství v různých směrech vašeho života

KARTÁŘKA výklad cikánských a andělských karet

PRAKTIK REKONEKTIVNÍHO LÉČENÍ znovunapojení a naladění se na nové frekvence. Metoda je zaměřena na získání světla, energie a informace

MUZIKOTERAPEUT Muzikoterapie působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, duševní, duchovní i energetickou složku lidského bytí. Při muzikoterapii dochází k rychlému zklidnění člověka, dostáváme se z hladiny BETA do hladiny ALFA a při hlubším relaxačním stavu THETA. Dochází k celkovému zklidnění dechové i tepové frekvence. Muzikoterapie má blahodárné účinky na funkci orgánů všeobecně

DIAGNOSTIKA KRESBY spočívá v napojení se na energetický univerzální zdroj JÁ JSEM a poskytuje zásadní informace potřebné k základnímu vyčištění emocí a bloků, které nás brzdí,  onemocňují  a vedou k těžkostem v našem žití. Tato diagnostika je speciální metodou, která blíže určí potíže spojené s minulostí i přítomností

Tyto formy metod poskytuji včetně masáže reiki energie, reflexní terapie, relaxací a konzultací.

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: