Miroslava Holoubková

Uchopte svůj život pevně do svých rukou!

Info k mé práci

Mou největší prioritou i láskou je psaní knih, jimiž chci lidem ukázat cestu k lepšímu žití. Mé knihy jsou knihy naučné. Proto je třeba se k nim opakovaně vracet a pracovat s nimi. Věnuji se také přes dvacet let osobním konzultacím.

Můj život není postavený na honbě za kariérou, penězi ani požitky. Mým cílem je skutečná touha pomáhat druhým lidem s jejich životem i problémy, a v tomto směru mám naprosto čisté svědomí.

Svou práci nesmírně miluji a nedovedu si vůbec představit, že bych se měla zabývat něčím jiným.

U koho jsem studovala (odkud duchovní informace získávám)

Nestudovala jsem u nikoho, protože zastávám názor, že ty nejlepší odpovědi máme všichni ve svém nitru. Proto čerpám poznání především z tohoto zdroje. Učím se také ze životních zkušeností, které neustále analyzuji a vyhodnocuji. V začátcích mé cesty mi byly přínosem i některé knihy. Jiným způsobem jsem se neučila.

Ráda bych také dodala, že celých 28 let pracuji především sama na sobě. Neustále analyzuji vlastní myšlení, a pracuji s ním přes různé metody, hlídám si svou komunikaci, pracuji se svými emocemi, a hlídám si i své konkrétní činy, a v této činnosti nikdy neustávám.

Uchopte svůj život pevně do svých rukou

Uchopte svůj život pevně do svých rukou! Info k mé práci Mou největší prioritou i láskou je psaní knih, jimiž chci lidem ukázat cestu k lepšímu žití. Mé knihy jsou knihy naučné. Proto je třeba se k nim opakovaně vracet...
Číst více

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: