Prezentace produktů značky Hlubinná harmonizace®

Hlubinná harmonizace

Představení metody Hlubinné harmonizace, Vodnářské karty, CD s harmonizační hudbou.

Hlubinná harmonizace je nový mystický směr, který je formou rozvoje vlastní osobnosti na základě propojení duchovního a hmotného života pomocí univerzálních informací, znalosti univerzálních zákonů a působení vibrace zvuku a barvy. Autorkou metody je Mgr. Hany Antoninova.

Metodika Hlubinné harmonizace přináší i postupy, které slouží k vytváření terapeutických setů z Křišťálových mís. Všechny tyto sety jsou chráněny obchodní značkou Hlubinná harmonizace®

KŘIŠŤÁLOVÉ MÍSY – Základním stavebním prvkem pro všechny terapeutické sety z Křišťálových mís je CHROMATICKÝ SET, který byl vytvořen autorkou pro specifické Hlubinně-harmonizační účely a vychází z něho veškeré další sety včetně DIATONICKÉHO (tzv. Oktávového), dílčí specifikované sety a Křišťálové planetární sety.

V průběhu své dlouholeté hudebně-terapeutické praxe Mgr. Hany Antoninova vyzkoumala, že k funkčnosti terapeutických setů nestačí pouze dokonalé vzájemné zvukové ladění mís (vyvážená vztahová  – intervalová linie), ale tomuto zvukovému ladění musí odpovídat i dokonale vystavěná linie prostorová (přenos zvuku do prostoru v určitých frekvenčních stopách). K tomu aby hudební, harmonizační, relaxační účinek zvukové vlny byl trvalý, je nutno docílit kódování nástrojů k harmonizaci do absolutní rovnováhy jingové a jangové složky.

VODNÁŘSKÉ KARTY – umělecké dílo s hlubinně harmonizačním charakterem, obsahuje dva projekty: Vodnářské afirmační karty a Léčivé andělské karty. K oběma sadám patří konkrétní hudební CD. Karty jsou doslova návodem na život. Více info: www.vodnarskekarty.cz

Vodnářské afirmační karty – Propojují prvky duchovní a hmotné díky kombinaci afirmačních textů, léčivé hudby a obrazu „Cesta duše“. Karty je možné používat intuitivně nebo podle principu Hlubinné harmonizace. Výklady podle přiložených výkladových plánů spouští transformaci emocionálních těl. Uvolnění energie zpracujte přiloženým CD a posilujícími elementy, které obsahují konkrétní potraviny uvedené na jednotlivých afirmačních kartách. Základem pro zařazení potravin jsou elementární skupiny minerálů. Více informací o této systematice elementárních skupin a o celé hlubinně-harmonizační metodologii najdete ve skriptech Hlubinné harmonizace.

Léčivé andělské karty – obrázkové karty, přes které andělé přicházejí na pomoc. Jsou také součástí příběhu, zasazené do nádherného obrazu, ale všech 64 andělů základní řady jsou samostatné obrázky andělů s různých sfér. Jejich unikátní kombinace a „spolupráce“ umožňuje nahlédnout i do oblastí fyzického těla, konkrétních orgánů, energetických tělních okruhů nebo tělních systémů. Ukazují stav a také možnost nápravy, protože každý tělesný problém je následkem nerovnováhy lidských těl, která dohromady tvoří mnohoúrovňovou lidskou bytost. Základem těchto Andělských karet je tedy idea hlubokého zkoumání situace, stavu, děje.

Obrazy – každý obraz na míru působí léčivě na hluboké podvědomé úrovně díky speciální metodě, kterou  jsou malby vytvářeny. Tyto originální obrazy zrají v průběhu celé tvorby díla.Léčivé obrazy z mé tvorby jsou živou obrazovou syntézou informací. Tyto informace jsou prožitky lidských duší ze záznamu v univerzální paměti Lásky. Takto vytvářené obrazy jsou ochranné a vysoce léčivé. Při umístění do prostoru až hmatatelně svými sytými akrylovými barvami doslova proměňují prostředí. Přichází s nimi harmonie a celistvost, a to hlavně díky jejich objemu. Více info: www.rajska-galerie.com

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: