Šaty Kristýna

Šaty Kristýna

MgA. Kristýna Telecká

Tvořím šaty, které jsou určeny k meditacím a vnitřnímu rozvoji. Šaty vždy než prodám, opatřím rituálem pro rozvoj a hojnost budoucí nositelky.  A to za pomoci tibetských mís a vizualizace… Šaty jsou i k něžnému nošení, samozřejmě, jak kdo chce… I tak dovedou harmonizovat nositelku…

Vybírám spirituální vzory pro zklidnění mysli. Více o mé práci na stránkách www.satykristyna.cz nebo na FB Šaty Kristýna.

 

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: