Vladan Kocián

Na základní škole v nižším stupni věčně neposlušný, za trest posílaný do kouta. Kladl nesnesitelné dotazy běžného života, jako třeba proč je příroda přírodou, noha nohou? Proč musím něco, co nechci? Těmito problematickými zvyklostmi provázený až k dnešním dnům, kde nalezl s celou rodinou pohodu a klid na samotě u lesa na Solné hoře ve Slezsku. V této poklidné lokalitě nalézá odpovědi na své dotazy a postupně zdokonaluje své znalosti Staroslovienské Bukvice.

Staroslověnská bukvice: Obrazové písmo pro vhled do života

Jako je potřebná rodina a budování její těsné vazby, k pochopení další budoucnosti a ke spojování s vyššími celky nám slouží jazyk. Ne však jazyk s měnícími se pravidly a významy slov, ale jazyk našich otců a dědů. Ten jazyk,...
Číst více

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: