Vladimír Vytásek, bylinář z Litovle u Olomouce

Léčivými rostlinami jsem se začal více zabývat v roce 1985, kdy jsem po vojně onemocněl žaludečními vředy a stál před volbou, zda se léčit antibiotiky nebo přírodně. Má nechuť k chemii mě dovedla k bylinám a za pomoci heřmánku, řepíku a meduňky jsem si vředy vyléčil. Od té doby jsem začal pěstovat léčivky na své zahrádce, zkoušel různé recepty, chodil na přednášky o léčivkách a četl mnoho knih.

Dověděl jsem se také, že v mé rodině se již léčivkami zabývala i má prababička Františka Crháková z Nové Vsi u Litovle a na přelomu 19. až 20. století byla jednou z  nejlepších léčitelek na Olomoucku a dle mých přátel astrologů a jasnovidných léčitelů jsem nějaké její dispozice zdědil.

V roce 2000 jsem se nechal svými přáteli přemluvit k první přednášce o léčivkách  pro veřejnost. Pro rozšíření svých vědomostí jsem absolvoval několik týdenních kurzů o léčivkách u pana Josefa A. Zentricha, MUDr. RNDr. Petra Nohela a Pavla Váni, aromaterapii u paní Barbory Novákové z Nobilisu a u několika dalších léčitelů. V současné době několik let spolupracuji s panem profesorem Pavlem Valíčkem, největším znalcem léčivek tradiční čínské medicíny v Evropě. Své další znalosti o anatomii lidského těla a základní první pomoci jsem se naučil na akreditovaném kurzu Červeného kříže v Šumperku.

O léčivkách píši do časopisu Regenerace, a do několika internetových portálů zabývajícími se léčivkami.

Kromě přednášek pro veřejnost působím jako lektor od května do září (v té době roste v přírodě nejvíce léčivých rostlin) na víkendových kurzech přes bylinky na Moravě v Těšíkově u Olomouce, v Kněžpole, v Žitkové, Dolní Hedeči, Markvarticích, v Pucově u Velké Bíteše a v Popicích u Znojma. V Čechách na Pardubicku.

Na těchto kurzech učím účastníky poznávat místní léčivky rostoucí v přírodě, dále je seznamuji s jejich přípravou a použitím při nemocech. Také několik let přednáším o léčivkách pro studenty přírodovědecké fakulty v Olomouci. Mé rady o bylinkách byly v několika rozhlasových stanicích, v divadle a v České televizi. Na podzim 2018 vyjde má kniha o léčivkách ve spolupráci se šéfredaktorkou časopisu Regenerace a autorkou několika knih Pavlínou Brzákovou.

Svými přebytky sazenic léčivek zásobuji botanické zahrady v Olomouci a v Prostějově a dále přebytečné sazenice léčivek a jejich semena dodávám na výměnné burzy, které se konají při bylinkových kurzech.

Léčivé rostliny – naši nepostradatelní pomocníci

        

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: