Šamanský buben – přítel a pomocník

Šamanský buben – přítel a pomocník – sobota 23.dubna od 13h – Letní scéna SVČ Lužánky

Buben provází člověka od chvíle, co se mohl nazývat člověkem. V současné době může pomáhat v každodenním obyčejném životě, slouží jako prostředek k uvolnění, zklidnění, odplavení stresu. Lidem, kteří na sobě duchovně pracují, pomáhá s přechodem do meditace, navození změněných stavů vědomí, při komunikaci s bytostmi z jiných světů.

Budeme si povídat nejen o bubnu, ale i o tom, jak začlenit spiritualitu do svého denního programu, o člověku a jeho vztazích ke své božské podstatě, k ostatním lidem i ke svému okolí. O nezbytné rovnováze v lidech i vesmíru, zodpovědnosti, šamanech, andělech strážných, karmě, duchovní cestě, vědomé přítomnosti, synchronicitách, rituálech a o všem, co vás bude zajímat. Povídání budeme prokládat bubnováním.

Naučíme se za pomoci bubnu doplňovat svoji vnitřní energii z okolního prostoru, vystupovat ze své komfortní zóny a vytvářet nové vzorce chování ku prospěchu sebe i svého okolí.

Buben nás také provede následujícími rituály (účast na nich je samozřejmě dobrovolná):

„Bubnování pro Matku Zemi“ (má tři části – podpora Matce Zemi, podpora naší vlasti, prosba za pomoc při nalezení vlastní cesty životem).

V dalším rituálu podpoříme Českého Lva – astrální bytost, která zajišťuje, aby vývoj v našem státě probíhal v souladu s vesmírným Řádem.

Rituál „Zažehnutí Boží jiskry v člověku“ je určen lidem, kteří si uvědomují duchovní stránku pozemského života a chtějí na sobě pracovat.

V rituálu „Bohyně Pramáti“ navážeme kontakt s jedním z nejstarších božstev.

Rituál „Nový začátek“ nám umožní odložit vše nepotřebné, s čím se už nechceme ve svém životě setkávat a začít vědomě pracovat na něčem novém (je dobré přijít už s konkrétním záměrem – například změna zaměstnání….)

Sam Modrý medvěd a Moucha