Procházka růžovou zahradou

Zájemcům o introspekci sebe sama nabízíme řízenou meditaci nazvanou „procházka růžovou zahradou“, včetně výkladu s tím spojené symboliky. Jedná se o vlastní techniku, kterou před lety autor inspirativně obdržel při svých meditacích. Moto: „nelze nabízet nic jiného, než zážitek uvědomění si svého nitra a možnost práce s ním na sobě samém – to je záležitost čistě individuální a zkušenost je nepřenositelná.“

http://badatel-mysteria.cz/

Účast na festivalech

Astrovíkend Olomouc
neděle, 13.10.2019 od 15:15 do 16:00 - Sloupový sál
Vstupné: 80 Kč
Sokolská 7, Olomouc
Olomouc (12.-13.10.)
Astrovíkend Olomouc
neděle, 04.10.2020 od 15:45 do 17:00 - Sloupový sál
Vstupné: 50 Kč
Sokolská 7, Olomouc
Olomouc (03.-04.10.)
Astrovíkend Olomouc
neděle, 08.08.2021 od 15:00 do 16:00 - Sloupový sál
Vstupné zdarma v rámci vstupenky na festival
Sokolská 7, Olomouc
Olomouc (07.-08.08.)

Lektor

Zájemcům o introspekci sebe sama nabízíme řízenou meditaci Ing. Šmídy nazvanou „procházka růžovou zahradou“, včetně výkladu s tím spojené symboliky. Jedná se o vlastní techniku, kterou před lety autor inspirativně obdržel při svých meditacích. Moto: „nelze nabízet nic jiného, než...