Ing. Miroslav Šmída

Zájemcům o introspekci sebe sama nabízíme řízenou meditaci Ing. Šmídy nazvanou „procházka růžovou zahradou“, včetně výkladu s tím spojené symboliky. Jedná se o vlastní techniku, kterou před lety autor inspirativně obdržel při svých meditacích. Moto: „nelze nabízet nic jiného, než zážitek uvědomění si svého nitra a možnost práce s ním na sobě samém – to je záležitost čistě individuální a zkušenost je nepřenositelná.“

Sám o sobě říká: „Když jsem v dobách svého mládí hltal záhady L. Součka a zajímal se o vše, co se vymyká tradičnímu (ortodoxnímu) vědeckému výkladu, netušil jsem, že i mě jednou životní okolnosti dovedou k praktickému poznávání jevů na pomezí reality a mystiky, osobním prožitkům a zkušenostem s nimi. A také k řadě výcviků podle různých výcvikových škol, které otevírají vědomí a nabízí ne jen možný výklad neznámého,  ale i různé techniky práce se sebou samým a svým vlastním rozvojem, práci s energií a informací – kdysi se tomu říkalo magie. A že jednou těmto různým jevům nejen porozumím, ale budu je schopen  dokonce i vyučovat, to mně nenapadlo ani ve snu.

Na počátku svého intenzivního mnohaletého vývoje jsem prošel Šulcovým autogenním tréninkem (evropská psychologická škola), kde jsem rychle překročil jeho meze. To mě následně přivedlo k dalšímu pátrání po pramenech skrytých za různými náboženstvími a jimi používanými technikami, ale také i k různým otevřeným technickým otázkám. Důležité bylo i téma osobní odpovědnosti člověka a také dopad toho všeho na lidskou společnost. Doba pro hledání byla příznivá – objevilo se mnoho různých nových škol duchovního vývoje, více jak reklam na voňavky. Jenže vše má své podmínky, vše mívá své omezující limity. A také vše dělají lidé, kteří ne vždy mají čisté úmysly či dokáží nakonec překročit svůj vlastní stín.

Hledal jsem, co mají tyto metodiky společného, co mohou člověku dát, kam jej mohou dovést. Jaké je jejich univerzální jádro nezávislé na věroučné dogmatice poplatné tomu či onomu vyznání, a také hledání odpovědi na otázku, kam se s tím člověk může až dostat. Postupně se ze studia a provádění meditací podle návodu staly vlastní postupy tak, jak mě byly inspirací poskytnuty. A tyto techniky a seznámení se s nimi nyní nabízím.“

Procházka růžovou zahradou

Zájemcům o introspekci sebe sama nabízíme řízenou meditaci nazvanou „procházka růžovou zahradou“, včetně výkladu s tím spojené symboliky. Jedná se o vlastní techniku, kterou před lety autor inspirativně obdržel při svých meditacích. Moto: „nelze nabízet nic jiného, než zážitek uvědomění...
Číst více

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: