Ceremonie s Rapé

Na přednášce a ceremonii s rapé si budou moci účastníci vyzkoušet také kapky do očí sanangu, která pročišťuje hlavu a otevírá třetí oko. Na závěr přednášky, která začíná v sobotu 6.dubna v 17h šaman přítomné očistí chřestidly a mapačem od negativních energií, a kdo bude rezonovat, může dostat i slabou dávku rapé.

Pokud budete mít čas, zastavte se na naši přednášku. Rapé je opravdu velmi výjimečný duch s obrovským přínosem pro lidstvo.

Šaman Jan Luňáček s pomocí Denisy Belcredi organizují šamanské ceremonie, hlavně ceremonii s rapé: „Cestou přednášky a praktické ukázky bychom rádi rozšířili povědomí o této „medicíně“ a přiblížili lidem rozsah její pomoci, průběh ceremonie, zdůraznili důležitost šamana jako průvodce ceremonií i varovali před zneužitím rapé. Nabídneme pomoc těm, kteří cítí, že jim rapé může být ku pomoci.

Duch rapé si třeba vybere někoho, kdo to na místě potřebuje. S ním pak šaman může pracovat. Prakticky se šamanova pomoc odvíjí od celé řady faktorů,duchové si to řídí a šaman podle toho koná.“

Denisa Belcredi https://www.inheaven.cz/

Jan Luňáček https://www.pomocklidem.cz/

Šamanismus, ceremonie s rapé

Duchové řídí a šaman dle toho koná. Na přednášce budou moci účastníci vyzkoušet kapky do očí sanangu, která pročišťuje hlavu a otevírá třetí oko, na závěr přednášky šaman přítomné očistí chřestidly a mapačem od negativních energií, a kdo bude rezonovat,...
Číst více

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: