Eduard Sabo

Nie je nič doležitejšie v živote človeka ako rodina. Tam všetko končí ale hlavne začíná.

Otec, manžel, živiteľ rodiny. Zmyslel svojho života, vidí v rodine. Vo vyladenej, slovanskéj rodine, kde otec je opora a bezpečie, mama je starostlivosť, pochopenie a rovnováha, deti sú radosť, pokračovanie a nádej. Všetci sú rovnoprávni a slobodní. To jediné pravé čo ich spája je láska bez podmienok. Sám seba považuje za vedeckého pracovníka, ktorý sa nespolieha a nevychádza s dostupných učebných poznatkov a postupov získaných a ukotvených vo vedných odboroch ako je psychológia, alebo sociológia.

Informácie čerpá z univerzálneho zdroja a rodovej pamäte. Podnety získava v bežných životných situáciach a zmysel svojej vedeckej práce vidí v pochopení ľudského správania a v následnom vyladení sa na nastupujúci nový vek, ktorým je Deň Svaroga. Svoje poznatky uplatňuje v prospech svojej rodiny.

Rodina – základ života

Rodina je začiatok nášho života, je to jeho základ. V rodine, sa učíme svet poznávať a chápať. V rodine sa formujeme, získavame prvé obrazy spoločenského správania. S rodinou oslavujeme naše úspechy aj liečime naše boľačky. V rodine sa učíme, láske,...
Číst více

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: