Šrí Káléšvarovo centrum v Brně

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit vlastní hluboké zkušenosti. Společně pořádají pravidelné ohňové púdži, meditace a semináře a poskytují tak zájemcům a praktikujícím chráněný rámec pro studium, meditační praxi a vlastní duchovní růst.

Hana Pavézková – certifikovaná učitelka v tradici Šrí Káléšvary

Hana žila od roku 2009 až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 v ášramu v Penukondě (Indie). Zde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů. Šrí Káléšvara ji autorizoval k praktikování Saí Šakti terapie, vedení úvodních přednášek, satsangů a k vyučování pokročilých znalostních a meditačních systémů z jeho učení.

Je spoluautorkou českého překladu Šrí Káléšvarovy knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. Od roku 2013 vede český tým meditačních on-line kurzů Kaleshwar e.V. (organizace zastřešující činnost Šrí Káléšvarových studentů v Evropě).

Pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně buduje první Káléšvarovo městské centrum v ČR.

O Šrí Káléšvarovi:

Šrí Káléšvara je moderní indický duchovní mistr. Na základně tisíce let starých indických rukopisů vyučoval duchovní procesy, které kdysi prováděli všichni velcí světci různých tradic a díky kterým dosáhli svého mistrovství, vědomí a síly. Šrí Káléšvara zdůrazňoval, že každý má na přístup k těmto informacím právo a že jeho dharmou je přinést tyto prastaré znalosti velkých indických ršijů modernímu světu – a dát tak lidem do ruky silné nástroje pro jejich osobní růst, sebepoznání a hlubokou transformaci.

Zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Byl známý i díky svým četným humanitárním projektům v jižní Indii. Dne 15. 3. 2012 opustil své fyzické tělo a vstoupil do stavu mahásamádhi.

Šrí Káléšvara

Prastará tradice Matky Indie – země zázračné šakti Božské Matky

V roce 1998 začal mladý indický mistr a učitel Šrí Káléšvara sdílet se studenty ze Západu prastaré duchovní vědění z knih z palmových listů – znalosti, které do té doby nebyly nikdy veřejně vyučovány, a které mudrci a jogíni dávné...
Číst více

Meditace a šaktipat – energetická transmise z duše do duše

Abhišék je prastarý védský rituál, skrze který jsou vytvářeny jemné, pokojné vibrace. Princip abhišéku spočívá v polévání silového předmětu – v tomto případě Šivalingamu – vodou nebo jinými tekutinami zastupující element vody a ve společném odříkávání manter. Abhišék má velmi...
Číst více

Bhadžany – Hudba pro srdce a duši

Bhadžany jsou duchovní písně komponované na základě prastarých znalostí indické tradice – tak, aby jejich vnitřní energie ve zpěvákovi i posluchači vytvořila vysoké pozitivní vibrace. Bhadžany působí na tělo, mysl, srdce a duši a hluboce je uvolňují. Bhadžany Jejich zpěv...
Číst více

Síla pěti elementů

Pět elementů – země, oheň, nebe, voda a vzduch – tvoří pět základních stavebních kamenů, ze kterých je složena tato planeta i my samotní. Jejich energie je tím, co v nás probouzí božské kanály. Když jakýkoli mistr ve studentovi probouzí...
Číst více

Posvátná čakra lůna – vaše energetické centrum

Chceme-li vědět, kdo jsme, kam jdeme a proč jsme sem přišli, musíme se vrátit na místo, ze kterého jsme přišli – do lůna Matky. V indické tradici již od nejranějších dob uctívali lůno Božské matky – místo, ve kterém se...
Číst více

Meditace – výživa – detox pro duši

Naše duše je jako velmi citlivá jiskra Boží energie. Když se umíme postarat, aby byla silná, zdravá a šťastná, nebudeme zažívat zbytečná vyrušení a trápení a budeme pevně kráčet za svým životním cílem. Na Západě však většinou nevíme, jak se...
Číst více

Ohňová púdža – Když se oheň stane posvátným

Přidejte se k silnému ohňovému rituálu pro pročištění čaker a karem! Posvátný ohňový rituál – ohňová púdža neboli hóma – je jednou z nejsilnějších duchovních technologií, které můžete používat. Ohňová púdža naplňuje vaši duši nejvyšší pozitivní energií. A zároveň můžete...
Číst více

Meditace – výživa – detox pro duši

Naše duše je jako velmi citlivá jiskra Boží energie. Když se umíme postarat, aby byla silná, zdravá a šťastná, nebudeme zažívat zbytečná vyrušení a trápení a budeme pevně kráčet za svým životním cílem. Na Západě však většinou nevíme, jak se...
Číst více

Posvátná čakra lůna – vaše energetické centrum

Chceme-li vědět, kdo jsme, kam jdeme a proč jsme sem přišli, musíme se vrátit na místo, ze kterého jsme přišli – do lůna Matky. V indické tradici již od nejranějších dob uctívali lůno Božské matky – místo, ve kterém se...
Číst více

Síla pěti elementů

Pět elementů – země, oheň, nebe, voda a vzduch – tvoří pět základních stavebních kamenů, ze kterých je složena tato planeta i my samotní. Jejich energie je tím, co v nás probouzí božské kanály. Když jakýkoli mistr ve studentovi probouzí...
Číst více

Bhadžany – Hudba pro srdce a duši

Bhadžany jsou duchovní písně komponované na základě prastarých znalostí indické tradice – tak, aby jejich vnitřní energie ve zpěvákovi i posluchači vytvořila vysoké pozitivní vibrace. Bhadžany působí na tělo, mysl, srdce a duši a hluboce je uvolňují. Bhadžany Jejich zpěv...
Číst více

Prastará tradice Matky Indie – země zázračné šakti Božské Matky

V roce 1998 začal mladý indický mistr a učitel Šrí Káléšvara sdílet se studenty ze Západu prastaré duchovní vědění z knih z palmových listů – znalosti, které do té doby nebyly nikdy veřejně vyučovány, a které mudrci a jogíni dávné...
Číst více

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: