Šrí Káléšvarovo centrum v Brně

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit vlastní hluboké zkušenosti. Společně pořádají pravidelné ohňové púdži, meditace a semináře a poskytují tak zájemcům a praktikujícím chráněný rámec pro studium, meditační praxi a vlastní duchovní růst.

Hana Pavézková – certifikovaná učitelka v tradici Šrí Káléšvary

Hana žila od roku 2009 až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 v ášramu v Penukondě (Indie). Zde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů. Šrí Káléšvara ji autorizoval k praktikování Saí Šakti terapie, vedení úvodních přednášek, satsangů a k vyučování pokročilých znalostních a meditačních systémů z jeho učení.

Je spoluautorkou českého překladu Šrí Káléšvarovy knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. Od roku 2013 vede český tým meditačních on-line kurzů Kaleshwar e.V. (organizace zastřešující činnost Šrí Káléšvarových studentů v Evropě).

Pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně buduje první Káléšvarovo městské centrum v ČR.

O Šrí Káléšvarovi:

Šrí Káléšvara je moderní indický duchovní mistr. Na základně tisíce let starých indických rukopisů vyučoval duchovní procesy, které kdysi prováděli všichni velcí světci různých tradic a díky kterým dosáhli svého mistrovství, vědomí a síly. Šrí Káléšvara zdůrazňoval, že každý má na přístup k těmto informacím právo a že jeho dharmou je přinést tyto prastaré znalosti velkých indických ršijů modernímu světu – a dát tak lidem do ruky silné nástroje pro jejich osobní růst, sebepoznání a hlubokou transformaci.

Zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Byl známý i díky svým četným humanitárním projektům v jižní Indii. Dne 15. 3. 2012 opustil své fyzické tělo a vstoupil do stavu mahásamádhi.

Šrí Káléšvara

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Prastará tradice Matky Indie – země zázračné šakti Božské Matky

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit...
Číst více

Meditace a šaktipat – energetická transmise z duše do duše

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit...
Číst více

Bhadžany – Hudba pro srdce a duši

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit...
Číst více

Síla pěti elementů

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit...
Číst více

Posvátná čakra lůna – vaše energetické centrum

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit...
Číst více

Meditace – výživa – detox pro duši

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit...
Číst více

Ohňová púdža – Když se oheň stane posvátným

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit...
Číst více

Meditace – výživa – detox pro duši

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit...
Číst více

Posvátná čakra lůna – vaše energetické centrum

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit...
Číst více

Síla pěti elementů

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit...
Číst více

Bhadžany – Hudba pro srdce a duši

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit...
Číst více

Prastará tradice Matky Indie – země zázračné šakti Božské Matky

Program „Dary matky Indie – věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno. Tvoří ho Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit...
Číst více

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: