Zlatko Štěpina

Zlatko Štěpina

Zlatko Štěpina, kvantová terapie a kvantování.

Jsem. Tady a teď. Jsem průvodce a rádce druhým na Cestě Života. Mé Bytí je uzdravovat druhé a pomáhat k jejich vzestupu do vyšších vibrací, nalezení skutečného Bytí a Žití. Opravdového štěstí, radosti, svobody, pravdy a Lásky.

Jak pomáhám druhým

 • Kvantová terapie – Diamantová kvantovka – uzdravuje na karmické úrovni a všechny úrovně života současně – intelektuální, duševní, emocionální i fyzické tělo. Čistí mysl, duši, emoce i tělo, poskytuje trvalé spojení s nekonečným Zdrojem a ochranu před negativní enerií.
 • Komunikace s vaší duší – při terapii sestupujeme do vaší duše, komunikujeme s ní, hledáme např. vnitřní dítě, negativní myšlenkové či emocionální vzorce atp. a odtud se společně vydáváme do vyšších úrovní Vědomí, minulosti
 • Kvantování – harmonizace a posilování pozitivní energií, Světlem a bezpodmínečnou Láskou
 • Energetické čištění – očista předmětů, pozemků a prostor od negativních energií, cizích Bytostí a entit, odvádění padlých či uvízlých duší
 • Energetické čištění a kvantování lze použít na vše živé (lidé, zvířata, stromy, keře…) i neživé (kámen, soška, byt, dům, auto, léky, jídlo, smlouva, kniha…) , hmotné (vše co vnímáme našimi základními smysly – „vydíme to“) i nehmotné (myšlenka, přání, záměr, odpuštění, přijetí…).
 • Zrušení prokletí, připoutanosti, vazeb – pročištění a rozpuštění, harmonizace Láskou
 • Ochrana před negativní energií a vlivy
 • Geomantie – optimalizace rozvržení pozemků, prostor a nemovitostí na základě toků energií a prostřednictvím energetické očisty a kvantování jejich harmonizace a posílení Světlem a bezpodmínečnou Láskou, které zajišťují ochranu.
 • Čištění rodových linií
 • Změna negativních, starých a nefunkčních emočních rovnic, myšlenkových vzorců a vzorců chování a jednání – zpravidla součást terapií
 • Kvantová regresní terapie
 • Andělská terapie
 • Práce s kyvadlem, výklad karet, channeling – součástí terapií.
 • Lesní terapie
 • Mentorování a koučování – pomáhám nalézt odpovědi ve vás samých, uvědomit si svůj postoj k dané situaci a nalézt vhodné řešení. Provádím samostatně nebo jako součást terapií.
 • Manažeři a firmy – řešení na míru s ohledem na vzájemné ovlivňování pracovního a osobního života, formou individuálních a skupinových kurzů, seminářů či tréninků.

Může se vám toho zdát mnoho na jednoho člověka, ale vše je jen o pár věcech:

 • vysoké intuici
 • přímého spojení s nekonečnou energií Zdroje
 • channelingu – „získávání“ – příjímání informací z nejvyššího, kolektivního Vědomí
 • vnímání jemněhmotného světa, jeho Bytostí a energií
 • stálému objevování svých znalostí, vědomostí a moudrosti
 • pravidelném praktikování všeho a
 • Zlatkovu pravidlu pěti, které se dozvíte na přednášce.

Těším se na vás
Zlatko

e. zlatko@zivotniterapie.cz
w. www.zivotniterapie.cz
FB @kvantovaterapie – www.facebook.com/kvantovaterapie
FB @stepinazlatko – www.facebook.com/stepinazlatko

Web: www.zivotniterapie.cz
Email: zlatko@zivotniterapie.cz
Tel.: 606 027 092

Nová kvantová terapie – vzestup do vyšších vibrací

Nová kvantová terapie čistí a posiluje na karmické úrovni a současně uzdravuje všechna těla – emocionální, intelektuální (mysl), duchovní (duši) i fyzické tělo. Tím dochází ke zvyšování vibrací, úrovni Vědomí i intuice. Využívá Diamantový paprsek (též Křišťálový) obsahující všech 12...
Číst více

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: