Mgr. Hana Antonínová

Prezentace produktů značky Hlubinná harmonizace®.

Metodika Hlubinné harmonizace přináší i postupy, které slouží k vytváření terapeutických setů z Křišťálových mís.

Všechny tyto sety jsou chráněny obchodní značkou Hlubinná harmonizace®

KŘIŠŤÁLOVÉ MÍSY

ODBORNÉ AKCE – ŠKOLENÍ

Základním stavebním prvkem pro všechny terapeutické sety z Křišťálových mís je CHROMATICKÝ SET, který jsem vytvořila pro specifické Hlubinně-harmonizační účely a vychází z něho veškeré další sety včetně DIATONICKÉHO (tzv. Oktávového), dílčí specifikované sety a Křišťálové planetární sety.

V průběhu mé dlouholeté hudebně-terapeutické praxe jsem vyzkoumala, že k funkčnosti terapeutických setů nestačí pouze dokonalé vzájemné zvukové ladění mís (vyvážená vztahová  – intervalová linie), ale tomuto zvukovému ladění musí odpovídat i dokonale vystavěná linie prostorová (přenos zvuku do prostoru v určitých frekvenčních stopách).

K tomu aby hudební, harmonizační, relaxační účinek zvukové vlny byl trvalý, je nutno docílit kódování nástrojů k harmonizaci do absolutní rovnováhy jingové a jangové složky.

Hlubinná harmonizace®

Prezentace produktů značky Hlubinná harmonizace®. Hlubinná harmonizace – tato známka ochraňuje celou širokou škálu našich produktů. Přednáška se bude týkat celé široké škály produktů, které v současné době nabízíme: harmonizační obrazové reprodukce (viz www.eshop-hanyart.eu), hudební nástroje k harmonizaci a léčivou hudbu...
Číst více

Koncert – meditace s Křišťálovými mísami

Hlubinná harmonizace je nový mystický směr, který je formou rozvoje vlastní osobnosti na základě propojení duchovního a hmotného života pomocí univerzálních informací, znalosti univerzálních zákonů a působení vibrace zvuku a barvy. Autorkou metody je Mgr. Hany Antonínová. Metodika Hlubinné harmonizace...
Číst více

Kontakt

Internet:
Email:
Telefon: